On counting in Polish (ordinal numerals)

Polish ordinal numerals (first, second, third, etc.) are listed below, in masculine form.

1. pierwszy (first)
2. drugi (second)
3. trzeci (third)
4. czwarty (fourth)
5. piąty (fifth…)
6. szósty
7. siódmy
8. ósmy
9. dziewiąty
10. dziesiąty
11. jedenasty
12. dwunasty
13. trzynasty
14. czternasty
15. piętnasty
16. szesnasty
17. siedemnasty
18. osiemnasty
19. dziewiętnasty
20. dwudziesty
21. dwudziesty pierwszy
22. dwudziesty drugi
23. dwudziesty trzeci
24. dwudziesty czwarty
25. dwudziesty piąty
26. dwudziesty szósty
27. dwudziesty siódmy
28. dwudziesty ósmy
29. dwudziesty dziewiąty
30. trzydziesty
31. trzydziesty pierwszy
32. trzydziesty drugi
33. trzydziesty trzeci
40. czterdziesty
50. pięćdziesiąty
60. sześćdziesiąty
70. siedemdziesiąty
80. osiemdziesiąty
90. dziewięćdziesiąty
100. setny
101. sto pierwszy
102. sto drugi
103. sto trzeci
110. sto dziesiąty
111. sto jedenasty
112. sto dwunasty
113. sto trzynasty
120. sto dwudziesty
121. sto dwudziesty pierwszy
122. sto dwudziesty drugi
123. sto dwudziesty trzeci
200. dwusetny
201. dwieście pierwszy
202. dwieście drugi
203. dwieście trzeci
300. trzechsetny / trzysetny
400. czterechsetny / czterysetny
500. pięćsetny
600. sześćsetny
700. siedemsetny
800. osiemsetny
900. dziewięćsetny
999. dziewięćset dziewięćdziesiąty dziewiąty
1000. tysięczny
1999. tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąty dziewiąty
2000. dwutysięczny
3000. trzechtysięczny / trzytysięczny
4000. czterotysięczny
5000. pięciotysięczny
6000. sześciotysięczny
7000. siedmiotysięczny
8000. ośmiotysięczny
9000. dziewięciotysięczny
10000. dziesięciotysięczny
100000. stutysięczny
1000000. milionowy