On telling the date in Polish (months, days, ordinals)

This entry presents basic information on telling the date in Polish. The reader may look to the example sentences provided to make sense of which forms to use.

Note: Ordinal numerals in both nominative and genitive position up to thirty-first are presented at the end of this post, for the reader’s reference.

Miesiące roku

Months of the year

nominative genitive
January (I)
styczeń (m.) stycznia
February (II)
luty (m.) lutego
March (III)
marzec (m.) marca
April (IV)
kwiecień (m.) kwietnia
May (V)
maj (m.) maja
June (VI)
czerwiec (m.) czerwca
July (VII)
lipiec (m.) lipca
August (VIII)
sierpień (m.) sierpnia
September (IX)
wrzesień (m.) września
October (X)
październik (m.) października
November (XI)
listopad (m.) listopada
December (XII)
grudzień (m.) grudnia

Examples: dzisiaj jest pierwszy maja (today is the first of May); dzisiaj jest osiemnasty października (today is the eighteenth of October); ósmego lipca (on the eighth of July); jadę do Warszawy siedemnastego listopada (I am going to Warsaw on the seventeenth of November); jadę do Warszawy dwudziestego dziewiątego grudnia (I am going to Warsaw on the twenty-ninth of December).

To say in January, in March, in October, etc., the Polish names of the months are employed in locative position. They are:

locative
January (I)
styczniu
February (II)
lutym
March (III)
marcu
April (IV)
kwietniu
May (V)
maju
June (VI)
czerwcu
July (VII)
lipcu
August (VIII)
sierpniu
September (IX)
wrześniu
October (X)
październiku
November (XI)
listopadzie
December (XII)
grudniu

Examples: w styczniu (in January); w lutym (in February); w marcu (in March); w kwietniu (in April); w maju (in May); w czerwcu (in June); w lipcu (in July); w sierpniu (in August); we wrześniu (in September); w październiku (in October); w listopadzie (in November); w grudniu (in December); Boże Narodzenie jest w grudniu (Christmas is in December).

Dni tygodnia

Days of the week

nominative accusative
Monday poniedziałek (m.) poniedziałek
Tuesday wtorek (m.) wtorek
Wednesday środa (f.) środę
Thursday czwartek (m.) czwartek
Friday piątek (m.) piątek
Saturday sobota (f.) sobotę
Sunday niedziela (f.) niedzielę

Examples using the nominative: dzisiaj jest wtorek (today is Tuesday); wczoraj był poniedziałek (yesterday was Monday); jutro będzie środa (tomorrow is [will be] Wednesday).

Examples using the accusative: w poniedziałek (on Monday); we wtorek (on Tuesday); w środę (on Wednesday); w czwartek (on Thursday); w piątek (on Friday); w sobotę (on Saturday); w niedzielę (on Sunday); w niedzielę chodzę do kościoła (on Sunday I go to church).

Liczebniki porządkowe

Ordinal numerals

nominative genitive
first pierwszy pierwszego
second drugi drugiego
third trzeci trzeciego
fourth czwarty czwartego
fifth piąty piątego
sixth szósty szóstego
seventh siódmy siódmego
eighth ósmy ósmego
ninth dziewiąty dziewiątego
tenth dziesiąty dziesiątego
eleventh jedenasty jedenastego
twelfth dwunasty dwunastego
thirteenth trzynasty trzynastego
fourteenth czternasty czternastego
fifteenth piętnasty piętnastego
sixteenth szesnasty szesnastego
seventeenth siedemnasty siedemnastego
eighteenth osiemnasty osiemnastego
nineteenth dziewiętnasty dziewiętnastego
twentieth dwudziesty dwudziestego
twenty-
first
dwudziesty
pierwszy
dwudziestego
pierwszego
twenty-
second
dwudziesty
drugi
dwudziestego
drugiego
twenty-
third
dwudziesty
trzeci
dwudziestego
trzeciego
twenty-
fourth
dwudziesty
czwarty
dwudziestego
czwartego
twenty-
fifth
dwudziesty
piąty
dwudziestego
piątego
twenty-
sixth
dwudziesty
szósty
dwudziestego
szóstego
twenty-
seventh
dwudziesty
siódmy
dwudziestego
siódmego
twenty-
eighth
dwudziesty
ósmy
dwudziestego
ósmego
twenty-
ninth
dwudziesty
dziewiąty
dwudziestego
dziewiątego
thirtieth trzydziesty trzydziestego
thirty-
first
trzydziesty
pierwszy
trzydziesty
pierwszego