Polish vocabulary – PRZYKAZANIE (commandment)

PRZYKAZANIE (n.), commandment: Dziesięć przykazań, the Ten Commandments; pójście za Jezusem Chrystusem obejmuje wypełnianie przykazań, following Jesus Christ involves fulfilling the commandments; zachować przykazania, to keep the commandments; ateizm jest grzechem przeciw pierwszemu przykazaniu, atheism is a sin against the first commandment; Chrześcijański kult obrazów nie jest sprzeczny z pierwszym przykazaniem, the Christian veneration of images is not contrary to the first commandment; miłość stanowi największe przykazanie społeczne, charity constitutes the greatest social commandment; przekroczenie jednego przykazania jest naruszeniem wszystkich pozostałych, the transgression of one commandment is the infringement of all the rest; dziewiąte przykazanie zakazuje pożądania cielesnego, the ninth commandment forbids carnal concupiscence.


Katechizm Kościoła Katolickiego, 2161
Catechismus Catholicae Ecclesiae, 2161

Drugie przykazanie nakazuje szanować imię Pańskie. Imię Pańskie jest święte.

Secundum praeceptum Nomen Domini observare praescribit. Nomen Domini sanctum est.