Ewangelia wg św. Mateusza 6:9-13 (BJW 1923)

Ewangelia według świętego Mateusza 6:9-13
Gospel according to Matthew 6:9-13

Biblia Jakuba Wujka 1923

Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech. Święć się imię twoje. Przyjdź królestwo twoje. Bądź twa wola, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wwódź nas w pokuszenie. Ale nas zbaw ode złego.

Ojcze nasz (Our Father), któryś jest w niebiesiech (who art in the heavens). Święć się imię twoje (hallowed be thy name). Przyjdź królestwo twoje (come thy kingdom). Bądź twa wola (be thy will), jako w niebie (as in heaven) tak i na ziemi (so also on earth). Chleba naszego powszedniego (of our daily bread) daj nam dzisiaj (give us today). I odpuść nam nasze winy (and forgive us our trespasses), jako i my odpuszczamy naszym winowajcom (as also we forgive our trespassers). I nie wwódź nas (and lead us not) w pokuszenie (into temptation). Ale nas zbaw (but deliver us) ode złego (from evil).

Vocabulary: ojciec (m., father), nasz (our), który (who), jesteś (thou art), któryś jest (who art), w (in), niebiosa (pl., heavens), święcić się (impf., to be hallowed), imię (n., name), twój (thy), przyjść (pf., to come), królestwo (n., kingdom), być (impf., to be), wola (f., will), jako (as), niebo (n., heaven), tak i (so also), na (on), ziemia (f., earth), chleb (m., bread), powszedni (daily), dać (pf., to give), nam (unto us), dzisiaj (today), i (and), odpuścić (pf., to forgive), winy (pl., trespasses), i my (also we), odpuszczać (impf., to forgive), winowajca (m., trespasser), nie (not), wwodzić (impf., to lead in), pokuszenie (n., temptation), ale (but), nas (us), zbawić (pf., to deliver), ode (from), złe (n., evil).

Related: Same passage according to Biblia Tysiąclecia 2012


The Lord’s Prayer according to Katechizm Kościoła Katolickiego (Catechism of the Catholic Church) is recited so: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź Królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode Złego. Amen.