On the cardinal and ordinal directions in Polish

The names of the four cardinal directions in Polish are:

 • północ (f., north);
 • południe (n., south);
 • wschód (m., east);
 • zachód (m., west).

These are declinable in Polish, so that we read, for instance, at Genesis 13:11: Lot wybrał sobie zatem całą tę dolinę Jordanu i wyruszył ku wschodowi. Translated into English: Lot wybrał sobie zatem (Lot therefore selected unto himself) całą tę dolinę Jordanu (this whole valley of the Jordan) i wyruszył ku wschodowi (and set forth towards the east).

By employing the locative, the following are said in Polish:

 • na północy (in the north);
 • na południu (in the south);
 • na wschodzie (in the east);
 • na zachodzie (in the west).

At Genesis 2:8, in the matter of the garden of Eden, we read: A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Translated into English: A zasadziwszy ogród w Eden (and in having planted a garden in Eden) na wschodzie (in the east), Pan Bóg umieścił tam człowieka (the Lord God placed there the man), którego ulepił (whom He had formed).

By employing the accusative, the following are said in Polish:

 • na północ (unto the north);
 • na południe (unto the south);
 • na wschód (unto the east);
 • na zachód (unto the west).

At Genesis 28:14, the Lord says to Jacob in a dream: A potomstwo twe będzie tak liczne jak proch ziemi, ty zaś rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, na północ i na południe. Translated into English: A potomstwo twe będzie tak liczne (and thine offspring shall be so numerous) jak proch ziemi (as the dust of the earth), ty zaś rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, na północ i na południe (and thou shalt spread forth unto the west and unto the east, unto the north and unto the south).

The accusative forms given above may be followed by od, so that the following are said in Polish:

 • na północ od (unto the north of);
 • na południe od (unto the south of);
 • na wschód od (unto the east of);
 • na zachód od (unto the west of).

At Genesis 4:16, of Cain we read: Po czym Kain odszedł od Pana i zamieszkał w kraju Nod, na wschód od Edenu. Translated into English: Po czym Kain odszedł od Pana (thereupon Cain departed from the Lord) i zamieszkał w kraju Nod (and settled in the country of Nod), na wschód od Edenu (unto the east of Eden).

The adjective północny means northern, north-; południowy means southern, south-. With these two adjectives, the four ordinal directions are said in Polish:

 • północny wschód (north-east);
 • północny zachód (north-west);
 • południowy wschód (south-east);
 • południowy zachód (south-west).