Polish vocabulary – MĘCZENNIK (martyr)

MĘCZENNIK (m.), martyr: męczennik daje świadectwo Chrystusowi, the martyr bears witness to Christ; krew męczenników jest zasiewem chrześcijan, the blood of martyrs is the seed of Christians; męczennicy, którzy ponieśli śmierć za wiarę, martyrs who suffered death for their faith; Akta męczenników, Acts of the martyrs; triumf męczenników, triumph of the martyrs.

MĘCZEŃSTWO (n.), martyrdom: męczeństwo jest najwyższym świadectwem złożonym prawdzie wiary, martyrdom is the supreme witness given to the truth of the faith; wezwanie do męczeństwa, the call to martyrdom; gotów na męczeństwo, prepared for martyrdom.


Katechizm Kościoła Katolickiego, 2473
Catechismus Catholicae Ecclesiae, 2473

Męczeństwo jest najwyższym świadectwem złożonym prawdzie wiary; oznacza ono świadectwo aż do śmierci. Męczennik daje świadectwo Chrystusowi, który umarł i zmartwychwstał, z którym jest zjednoczony przez miłość. Daje świadectwo prawdzie wiary i nauki chrześcijańskiej. Ponosi śmierć w wyniku użycia wobec niego siły. „Pozwólcie mi stać się pożywieniem dla dzikich zwierząt, dzięki którym dojdę do Boga” (Św. Ignacy Antiocheński, Epistula ad Romanos, 4, 1).

Martyrium testimonium est supremum veritati fidei perhibitum; ipsum denotat testimonium quod usque ad mortem procedit. Martyr testimonium perhibet Christo, mortuo et resuscitato, cui ipse caritate est coniunctus. Testimonium perhibet veritati fidei et doctrinae christianae. Mortem tolerat per fortitudinis actum. «Sinite me ferarum cibum esse, per quas Deum consequi licet». (Sanctus Ignatius Antiochenus, Epistula ad Romanos, 4, 1).