Iesus lux mundi

At John 8:12 (version Douay-Rheims), Jesus says: I am the light of the world: he that followeth me, walketh not in darkness, but shall have the light of life. This entry will look at how Latin, Polish and Friulian express I am the light of the world, words of Jesus.

Latin. Ego sum lux mundi. The Latin for I am is ego sum. For light, the Latin is the feminine noun lux; for world, the Latin is the masculine noun mundus. Vocabulary: ego sum (I am); lux (f., light); mundus (m., world). To express the light of the world in Latin, mundus must fall into genitive position: mundi (of the world). Consider the following: lux (the light); mundus (the world); lux mundi (the light of the world). Wherefore: Ego sum lux mundi (I am the light of the world).

Polish. Ja jestem światłością świata. The Polish for I am is ja jestem. For light, the Polish is the feminine noun światłość; for world, the Polish is the masculine noun świat. Vocabulary: ja jestem (I am); światłość (f., light); świat (m., world). To express the light of the world in Polish, świat must fall into genitive position: świata (of the world). Consider the following: światłość (the light); świat (the world); światłość świata (the light of the world). Now, to express I am the light of the world, Polish applies a further inflection: światłość falls into its instrumental position światłością. Wherefore: Ja jestem światłością świata (I am the light of the world).

Friulian. Jo o soi la lûs dal mont. The Friulian for I am is jo o soi. For light, the Friulian is the feminine noun lûs; for world, the Friulian is masculine noun mont. Vocabulary: jo o soi (I am); lûs (f., light); mont (m., world). To express the light of the world in Friulian, the preposition di, meaning of, must come into play. Consider the following: la lûs (the light); il mont (the world); dal mont (of the world); la lûs dal mont (the light of the world). Dal (of the) is a contraction of di (of) and the masculine definite article il (the), which is to say, dal mont (of the world) = di (of) + il mont (the world). Wherefore: Jo o soi la lûs dal mont (I am the light of the world).

Below is the entirety of John 8:12 in Latin, Polish and Friulian, for the reader’s consideration.

Latin (Biblia Vulgata): Iterum ergo locutus est eis Iesus, dicens: Ego sum lux mundi: qui sequitur me, non ambulat in tenebris, sed habebit lumen vitae.

Polish (Biblia Tysiąclecia): A oto znów przemówił do nich Jezus tymi słowami: «Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia».

Friulian (Bibie par un popul): Jesù al tornà a fevelâur disint: “Jo o soi la lûs dal mont. Chel che al ven daûr di me nol cjamine tal scûr ma al varà la lûs de vite”.