Si quis vult post me venire

At Matthew 16:24-25, Jesus says (version Douay-Rheims): If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me. For he that will save his life, shall lose it: and he that shall lose his life for my sake, shall find it. This entry will look at the Latin, Polish and Friulian readings of the words of Christ if any man will come after me, which is to say, ‘if any man will become my follower’.

Jezu, ufam TobieLatin. Si quis vult post me venire. Si is Latin for if. With quis, meaning anyone or any man, verb agreement is made for third-person singular. The infinitive velle means to will or to want, and the third-person singular vult means wills or wants. The following ought to be learnt: volo (I will; first-person singular); vis (thou willest; second-person singular); vult (he/she wills; third-person singular); volumus (we will; first-person plural); vultis (you will; second-person plural); volunt (they will; third-person plural). Consider: vult (he wills); si quis vult (if any man will; traditional English employs the subjunctive with if, whence will). The preposition post (after, behind) is followed in Christ’s words by the accusative me, so that post me means after me. The infinitive venire means to come. Wherefore: Si quis vult post me venire (if any man will come after me).

PolskaPolish. Jeśli ktoś chce pójść za Mną. Jeśli is Polish for if. With ktoś, meaning anyone or any man, verb agreement is made for third-person singular. The imperfective chcieć means to will or to want, and the third-person singular chce means wills or wants. The following ought to be learnt: chcę (I will; first-person singular); chcesz (thou willest; second-person singular); chce (he/she wills; third-person singular); chcemy (we will; first-person plural); chcecie (you will; second-person plural); chcą (they will; third-person plural). Consider: chce (he wills); jeśli ktoś chce (if any man will; traditional English employs the subjunctive with if, whence will). The preposition za (after, behind) is followed in Christ’s words by the instrumental Mną, so that za Mną means after Me. The perfective pójść is customarily rendered to go, but to come is the better contextual reading. Wherefore: Jeśli ktoś chce pójść za Mną (if any man will come after Me).

Friulian. Se un al vûl vignî daûr di me. The English if is said se in Friulian. Un is here read anyone or any man; verb agreement therewith is made for third-person singular. The Friulian for to will or to want is the infinitive volê; the masculine, third-person singular al vûl means he wills or he wants. The following ought to be learnt: o vuei (I will; first-person singular); tu vuelis (thou willest; second-person singular); al vûl (he wills; masculine, third-person singular); e vûl (she wills; feminine, third-person singular); o volìn (we will; first-person plural); o volês (you will; second-person plural); a vuelin (they will; third-person plural). Consider: al vûl (he wills); se un al vûl (if any man will; traditional English employs the subjunctive with if, whence will). The Friulian infinitive vignî means to come. As for daûr di, this is Friulian for after, behind; Christ’s words daûr di me are taken as after me. Wherefore: Se un al vûl vignî daûr di me (if any man will come after me).

The reader will find below the text of Matthew 16:24-28 in Latin, Polish and Friulian versions.

Latin (Biblia Vulgata): Tunc Iesus dixit discipulis suis: Si quis vult post me venire, abneget semetipsum, et tollat crucem suam, et sequatur me. Qui enim voluerit animam suam salvam facere, perdet eam: qui autem perdiderit animam suam propter me, inveniet eam. Quid enim prodest homini, si mundum universum lucretur, animae vero suae detrimentum patiatur? aut quam dabit homo commutationem pro anima sua? Filius enim hominis venturus est in gloria Patris sui cum angelis suis: et tunc reddet unicuique secundum opera eius. Amen dico vobis, sunt quidam de hic stantibus, qui non gustabunt mortem, donec videant Filium hominis venientem in regno suo.

Polish (Biblia Tysiąclecia): Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w królestwie swoim».

Friulian (Bibie par un popul): Alore Jesù ur disè ai siei dissepui: “Se un al vûl vignî daûr di me, che al rinei se stes, che al cjapi sù la sô crôs e che al vegni daûr di me. Parcè che chel che al vûl salvâ la sô vite le pierdarà; invezit chel che al pierdarà la sô vite par colpe mê le cjatarà. Di fat ce i zovaràial mo al om se, dopo di vê cjapât magari il mont intîr, al ruvine la sô vite? O ben, ce podaràial dâ l’om sore de sô vite? Di fat il Fi dal om al vignarà te glorie di so Pari compagnât dai siei agnui e in chê volte i darà a ognun seont la sô condote. Us al dîs in veretât: fra di vualtris che o sês chi, ind è cualchidun che nol cerçarà la muart fin che nol varà viodût il Fi dal om a vignî cul so ream”.