Ewangelia wg św. Mateusza 6:9-13 (BJW 1923)

Ewangelia według świętego Mateusza 6:9-13 Gospel according to Matthew 6:9-13 Biblia Jakuba Wujka 1923 Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech. Święć się imię twoje. Przyjdź królestwo twoje. Bądź twa wola, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wwódź nas w pokuszenie. Ale nas zbaw ode złego. … Continue reading Ewangelia wg św. Mateusza 6:9-13 (BJW 1923)

Ewangelia wg św. Mateusza 6:9-13 (BT 2012)

Ewangelia według świętego Mateusza 6:9-13 Gospel according to Matthew 6:9-13 Biblia Tysiąclecia 2012 Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje. Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli … Continue reading Ewangelia wg św. Mateusza 6:9-13 (BT 2012)

On telling the date in Polish (months, days, ordinals)

This entry presents basic information on telling the date in Polish. The reader may look to the example sentences provided to make sense of which forms to use. Note: Ordinal numerals in both nominative and genitive position up to thirty-first are presented at the end of this post, for the reader’s reference. Miesiące roku Months of the year nominative genitive January (I) styczeń (m.) stycznia … Continue reading On telling the date in Polish (months, days, ordinals)

On counting in Polish (ordinal numerals)

Polish ordinal numerals (first, second, third, etc.) are listed below, in masculine form. 1. pierwszy (first) 2. drugi (second) 3. trzeci (third) 4. czwarty (fourth) 5. piąty (fifth…) 6. szósty 7. siódmy 8. ósmy 9. dziewiąty 10. dziesiąty 11. jedenasty 12. dwunasty 13. trzynasty 14. czternasty 15. piętnasty 16. szesnasty 17. siedemnasty 18. osiemnasty 19. dziewiętnasty 20. dwudziesty 21. dwudziesty pierwszy 22. dwudziesty drugi 23. … Continue reading On counting in Polish (ordinal numerals)

On counting in Polish (cardinal numerals)

Polish cardinal numerals (one, two, three, etc.) are listed below. 0 zero (nought) 1 jeden (one) 2 dwa (two) 3 trzy (three) 4 cztery (four) 5 pięć (five…) 6 sześć 7 siedem 8 osiem 9 dziewięć 10 dziesięć 11 jedenaście 12 dwanaście 13 trzynaście 14 czternaście 15 piętnaście 16 szesnaście 17 siedemnaście 18 osiemnaście 19 dziewiętnaście 20 dwadzieścia 21 dwadzieścia jeden 22 dwadzieścia dwa 23 … Continue reading On counting in Polish (cardinal numerals)

On the declension of Polish possessive pronouns

Two declensions are possible for certain possessive pronouns below: the forms in grey are variants. Contents: 1. Declension of mój 2. Declension of twój 3. Declension of swój 4. Declension of nasz 5. Declension of wasz Abbreviations: acc., accusative; anim., animate; dat., dative; f., feminine; gen., genitive; inan., inanimate; instr., instrumental; loc., locative; m., masculine; n., neuter; nom., nominative; pers., personal; voc., vocative. 1. Declension … Continue reading On the declension of Polish possessive pronouns

Genesis 3 in Polish – Upadek pierwszych ludzi

The third chapter of the book of Genesis tells of the sin of Adam. The Polish text of the verses of this chapter is drawn from the Biblia Tysiąclecia. Verse 1 A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: «Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?» A wąż był bardziej … Continue reading Genesis 3 in Polish – Upadek pierwszych ludzi

Genesis 2 in Polish – Pierwotny stan szczęścia

The second chapter of the book of Genesis tells of the garden of Eden. The Polish text of the verses of this chapter is drawn from the Biblia Tysiąclecia. Verse 1 W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia oraz wszystkie jej zastępy [stworzeń]. W ten sposób (in this manner) zostały ukończone niebo i ziemia (were the heaven and the earth finished) oraz wszystkie jej … Continue reading Genesis 2 in Polish – Pierwotny stan szczęścia

Genesis 1 in Polish – Świat stworzony przez Boga

The first chapter of the book of Genesis tells of God’s creation. The Polish text of the verses of this chapter is drawn from the Biblia Tysiąclecia. Verse 1 Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Na początku (in the beginning) Bóg stworzył (God created) niebo i ziemię (heaven and earth). Vocabulary: na (+ loc., in), początek (m., beginning), Bóg (m., God), stworzyć (pf., to … Continue reading Genesis 1 in Polish – Świat stworzony przez Boga