On the cardinal and ordinal directions in Polish

The names of the four cardinal directions in Polish are: północ (f., north); południe (n., south); wschód (m., east); zachód (m., west). These are declinable in Polish, so that we read, for instance, at Genesis 13:11: Lot wybrał sobie zatem całą tę dolinę Jordanu i wyruszył ku wschodowi. Translated into English: Lot wybrał sobie zatem (Lot therefore selected unto himself) całą tę dolinę Jordanu (this … Continue reading On the cardinal and ordinal directions in Polish

On the comparative and superlative of Polish adjectives

The comparative form of a Polish adjective is this which equates to the -er form of an English adjective (richer, younger, stronger), whereas the superlative equates to the -est form (richest, youngest, strongest). Take, for instance, the Polish adjective bogaty (rich); this is its masculine nominative form. By replacing -y with -szy, the comparative is obtained: bogatszy (richer). By adding the prefix naj- to the … Continue reading On the comparative and superlative of Polish adjectives

Jezus – the name of Jesus in Polish

The name of our Lord Jesus in the Polish language is Jezus. His name is declinable in Polish, meaning that its form must change in accordance with how it is used grammatically. This entry will help the reader to understand what these different forms are and when they are used. Nominative – JEZUS The nominative form of our Lord’s name is Jezus; this is the … Continue reading Jezus – the name of Jesus in Polish

On telling the time in Polish

Która godzina? (What time is it?). The noun godzina (hour) is feminine; to state the hour, Polish ordinal numerals are employed in their feminine nominative position. For instance, it is one o’clock in Polish is jest pierwsza godzina (literally, it is the first hour). So as hour may be omitted in English, godzina may be omitted in Polish; the Polish ordinal remains feminine in form. … Continue reading On telling the time in Polish

Na początku

Let this entry serve as an introduction to a number of important points of Polish grammar, to raise the reader’s awareness of what he will encounter in his study of the language. To highlight these points, the reader will consider the text of the first verse of Genesis 1. So does Genesis 1:1 read in Polish, version Biblia Tysiąclecia: Na początku Bóg stworzył niebo i … Continue reading Na początku

„Zalim ja jest stróżem brata mego?” (Rdz 4,9)

Here now is a comparison of two versions of a single verse, Genesis 4:9. This is the verse in the story of Cain and Abel where God asks Cain where his brother Abel is, after Abel’s having been killed by his brother in the field. The two versions to be compared are drawn from Biblia Tysiąclecia (BT), year 2012; and Biblia Jakuba Wujka (BJW), year … Continue reading „Zalim ja jest stróżem brata mego?” (Rdz 4,9)

The Our Father in Polish – Ojcze nasz (Mt 6,9-13)

The Our Father (or the Lord’s Prayer) according to Katechizm Kościoła Katolickiego (Catechism of the Catholic Church) is recited so: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź Królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na … Continue reading The Our Father in Polish – Ojcze nasz (Mt 6,9-13)

On telling the date in Polish (months, days, ordinals)

This entry presents basic information on telling the date in Polish. The reader may look to the example sentences provided to make sense of which forms to use. Note: Ordinal numerals in both nominative and genitive position up to thirty-first are presented at the end of this post, for the reader’s reference. Miesiące roku Months of the year nominative genitive January (I) styczeń (m.) stycznia … Continue reading On telling the date in Polish (months, days, ordinals)

On Polish prepositions and their cases

Below is a selection of Polish prepositions ordered by grammatical case employed by each, with examples drawn from the text of Biblia Tysiąclecia. Prepositions taking the genitive BEZ (without) — bez winy (Rdz 20,16); bez grzechu (J 8,7); bez ojca (Hbr 7,3); bez matki (Hbr 7,3); bez rodowodu (Hbr 7,3); bez ludzi (Jr 33,10); bez trzody (Jr 33,10); bez obrońcy (Hi 5,4); bez kobiety (1 … Continue reading On Polish prepositions and their cases

On counting in Polish (ordinal numerals)

Polish ordinal numerals (first, second, third, etc.) are listed below, in masculine form. 1. pierwszy (first) 2. drugi (second) 3. trzeci (third) 4. czwarty (fourth) 5. piąty (fifth…) 6. szósty 7. siódmy 8. ósmy 9. dziewiąty 10. dziesiąty 11. jedenasty 12. dwunasty 13. trzynasty 14. czternasty 15. piętnasty 16. szesnasty 17. siedemnasty 18. osiemnasty 19. dziewiętnasty 20. dwudziesty 21. dwudziesty pierwszy 22. dwudziesty drugi 23. … Continue reading On counting in Polish (ordinal numerals)