Polish vocabulary – SERCE (heart)

SERCE (n.), heart: uczyniłem to w prostocie serca, I did this in simplicity of heart; serce uparte, an obstinate heart; serce faraona pozostało uparte, the heart of the pharaoh remained obstinate; Pan uczynił upartym serce faraona, the Lord made obstinate the heart of the pharaoh; serce twarde, a hardened heart; serce faraona jest twarde, the heart of the pharaoh is hardened; serce jego stało się … Continue reading Polish vocabulary – SERCE (heart)

Polish vocabulary – PRZYKAZANIE (commandment)

PRZYKAZANIE (n.), commandment: Dziesięć przykazań, the Ten Commandments; pójście za Jezusem Chrystusem obejmuje wypełnianie przykazań, following Jesus Christ involves fulfilling the commandments; zachować przykazania, to keep the commandments; ateizm jest grzechem przeciw pierwszemu przykazaniu, atheism is a sin against the first commandment; Chrześcijański kult obrazów nie jest sprzeczny z pierwszym przykazaniem, the Christian veneration of images is not contrary to the first commandment; miłość stanowi … Continue reading Polish vocabulary – PRZYKAZANIE (commandment)