Türkçe

Tesbih Duası

Peder, Oğul ve Kutsal Ruh’un adına. Amin.

Göğün ve yerin Yaradanı, her şeye kadir Peder, tek Allah’a ve onun biricik Oğlu Rabbimiz Mesih İsa’ya inanıyorum. O, Kutsal-Ruh’un kudretiyle beden aldı ve bakire Meryem’den doğdu. Pontius Pilatus zamanında ıstırap çekerek çarmıha gerildi; öldü ve gömüldü; ölüler ülkesine indi, üçüncü gün ölüler arasından dirildi, göğe çıktı, her şeye kadir Peder Allah’ın sağında oturdu; oradan dirileri ve ölüleri yargılamak için tekrar gelecektir. Kutsal-Ruh’a, kutsal, katolik Kilise’ye, Azizlerin birliğine, günahların affına, ölülerin dirilişine ve ebedi hayata inanıyorum. Amin.

Göklerdeki Pederimiz, adın yüceltilsin, hükümdarlığın gelsin, göklerde olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun. / Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver. Bize kötülük edenleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı. Bizi günah işlemekten koru ve kötülükten kurtar. Amin.

Selam sana, Allah’ın en sevgili kulu Meryem, Rab seninledir. Kadınların en mübareği sensin ve mübarektir senin evladın İsa. / Aziz Meryem Allah’ın annesi biz günahkarlar için, simdi ve ölüm saatimizde dua eyle. Amin.

Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun. / Ezelde olduğu gibi, şimdi her zaman ve ebediyete kadar. Amin.

Mesih İsa, suçlarımızı affet; cehennem atesinden bizi koru. Tüm ruhları, özellikle de merhametine daha çok muhtaç olanları cennete kabul et.

Sağol Kraliçe, merhametli annemiz, hayatımız, aşkımız ve ümidimiz sensin. Bizler cennetten kovulmuş olan Havva’nın evlatları, sana yalvarıyoruz. Bu dünyada gözyaşı dökerek ve sızlanarak seni hasretle özlüyoruz. Bizim için şefaatte bulunan annemiz, merhametli gözlerini bize çevir ve bu gurbet ülkesinden sonra bizleri Oğlun Mesih Isa’ya kavuştur. Ey merhametli, ey şefkatli, ey tatlı bakire Meryem! Amin.